Vad är gallor på häst?

Många hästar och ponnyer har gallor på benen som du kan känna när du visiterar hästen. Men vet du vad gallor är och varför hästen kan få gallor? Är gallor något farligt? Nej, oftast inte. I denna artikel kan du läsa mer om gallor och vad du ska tänka på.

Gallor en är mjuk svullnad som uppkommer på grund av ökad mängd ledvätska i en led, vilket gör att ledkapseln buktar ut. Gallor kan sätta sig i alla leder, och även slemsäckar och senskidor kan få ökad mängd ledvätska.

Ledgallor, som är de vanligaste gallorna, är ofta foderrelaterade. De är lindriga och tillfälliga, och kan uppkomma  när hästen är släppt på sommarbete, beroende på grästillväxten. När hästen stallas in igen torkar oftast gallorna upp och försvinner. Vissa hästar får även gallor som en effekt av att de arbetas och rids, framförallt i kotsenskidorna och ibland i kotlederna på bakbenen.
Vissa gallor är en reaktion på parasitangrepp.

Är gallor farligt för hästen?

I de flesta fall är gallor helt ofarligt, men gallor kan även vara ett tecken på inflammation eller osteochondros.

Om hästen får en galla i en enstaka led, så är det viktigt att hålla extra koll på hur hästen mår– det är en indikation på att det finns en irritation i leden. Det kan vara ledkapseln som är irriterad eller inflammerad, cellerna som bildar ledvätskan blir då stressade och producerar för mycket ledvätska vilket ger en galla.

Det är vanligast med gallor på hästens bakben, främst i kotsenskidorna och kotlederna. Om hästen får gallor på kotlederna på frambenen eller i hasleden på bakbenet så är det bra att hålla lite extra koll för där är det större risk att gallan beror på ett problem.

Behandling

Rör det sig om ofarliga gallor kan värmande liniment och massage stimulera cirkulationen i området och få gallan att gå ner. Även värmebandage har liknande effekt. I normala fall behöver inte lindriga gallor behandlas, de försvinner oftast av sig själv.

Om du är osäker om gallan kan vara ett problem för hästen eller inte bör du rådfråga en veterinär.