PUL

Här finns information om personuppgifter för medlemmar i Agrias Ponnyklubb.

De personuppgifter du lämnar till Försäkringsaktiebolaget Agria för administration av ditt medlemskap i Ponnyklubben som t.ex. namn- och adressuppgifter, personnummer, e-post, och telefonnummer behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna används för att administrera ditt medlemskap, lämna information och erbjudanden samt för marknadsföring, statistik och marknads- och kundanalyser. De sparas tre månader efter avslutat medlemskap.

Ansvarig för personuppgifterna är Försäkringsaktiebolaget Agria, org.nr 516401-8003. Du kan genom en skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan, en gång om året, kostnadsfritt begära att få besked om vilka personuppgifter Agria behandlar om dig. Sådan ansökan skickas till Försäkringsaktiebolaget Agria, Box 70306, 107 23 Stockholm. Du kan också begära att Agria rättar felaktiga uppgifter som rör dig samt skriftligen begära att dina personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring.